İnsan bilincinin dışında bir gerçekliği olduğu kabul edilen, bilgi ve algıya konu olan şey.