1. Kolaylıkla ve nesnel biçimde sayısal-matematiksel ifadelere dökülemeyen, ölçülebilirliğe konu olmayan özellikler. Örn. Bilgi-beceri sahibi olmak, bilgisayar kullanabilmek, yabancı dil bilmek. bkz. nicelik. 2. Bir nesne, olgu ve ilişkiyi özgün kılan sıfatlar, ayırt edici özellikler. 3. Bir şeyin nasıl olduğunun belirtildiği durum.

Eşanlamlılar:
kalite
« Sözlük İndeksine Dön