1. Ölçmek ya da değerlendirmek istenen şeyin, kendisine vurulduğu mihenk taşı. 2. Olay ve nesnelerin kendisi aracılığı ile değerlendirildiği yahut ölçümlerin kendisine başvurularak yapılabildiği araç, referans noktası. 3. Karşılaştırma yapabilmeyi mümkün kılan vasıta.

Eşanlamlılar:
kriter, kıstas
« Sözlük İndeksine Dön