1. Bir malın fiilen alım ve satımının yapıldığı yer. 2. Alış-verişe konu olan bir nesnenin, üretici ve tüketicileri ya da alıcı ve satıcılarının bir araya geldikleri yahut birbirleriyle irtibat kurdukları, böylece fiyatların belirlenerek, mal ve hizmet değişiminin ilk adımının gerçekleştirildiği ortam. Piyasa alıcı ile satıcının yüzyüze görüştükleri pazar yeri olabileceği gibi, telefon, faks ya da internet gibi, alım-satım bağlantısının kurulduğu her tür ortam da olabilir.

Eşanlamlılar:
pazar
« Sözlük İndeksine Dön