Bireylerin olası baskılardan çekinerek açıklamaktan kaçındıkları saklı tercihlerini de içeren görüş ve anlayışların toplumsal dağılımı (T. Kuran). bkz. açık tercih, saklı tercih, tercih çarpıtması.