1. Bireylerin elde ettikleri toplam gelirin satınalabilecekleri mal ve hizmet miktarına karşılık gelen kısmı. 2. Reel gelir düzeyi ile yaratılabilecek toplam talep.

Eşanlamlılar:
alım gücü
« Sözlük İndeksine Dön