Piyasa güçlerinin serbestçe hareket edebildikleri, fiyatların arz-talep dengesince belirlendiği ve piyasa dengesinin oluşumuna dışardan müdahale edilmediği ekonomi. Ekonomideki dengenin devletin çeşitli yollarla ekonomiye müdahalesi ile değil, fiyat mekanizmasıyla sağlandığı, piyasa güçleri arasında rekabet koşullarının bulunduğu ve üretim, dağıtım, bölüşüm, yatırım gibi iktisadi faaliyetlerin serbestçe yapılabildiği ekonomi. bkz. piyasa ekonomisi.