1. Başkasının sırtından geçinme. Bir olgu, nesne veya değerin siyasal, ekonomik veya ticari çıkar sağlamak amacıyla görsel veya işitsel yollarla kullanılması. 2. Güçlünün, zayıfın ürün veya emeğine elkoyarak onu kendine maletmesi. 2. Başkalarının güçsüzlüğünü fırsat bilerek onlara ait değerlere elkoyma, haksız gelir sağlama.

Eşanlamlılar:
istismar, kötüye kullanma
« Sözlük İndeksine Dön