Belirli bir zaman ve mekân koordinatında insanın algı alanına giren, elle tutulabilir, gözle görülebilir nitelikte, duyu organlarıyla doğrudan algılanabilen, duyumsanabilen. bkz. soyut.

Eşanlamlılar:
müşahhas
« Sözlük İndeksine Dön