1. Çözümlenmesi, içinden çıkılması zor . 2. Bir sistemde yahut kişinin iç dünyasında gerginlik yaratan, giderilmedikçe sistemin işleyişini zorlaştıran veya çalışmaz hale getiren, kişiyi huzursuz eden arıza, düzensizlik. 3. Araştırma, irdeleme, düşünme ve bir sonuca bağlamayı gerektiren durum. Tartışmaya açık ya da tartışılan, gözden geçirilen bir konu.

Eşanlamlılar:
problem, mesele
« Sözlük İndeksine Dön