1. İnsanı, toplumu ve ağırlıklı olarak insan-insan, insan-toplum ve insan-eşya ilişkilerinin sistemli bir biçimde incelenmesini amaçlayan, bilimsel yönteme uygun olarak üretilmiş düzenli bilgiler. 2. Sosyal gerçekliğin anlaşılması, yorumlanması ve örgütlenmesine yönelik olarak üretilen her türlü sistematik bilgi. 3. Antropoloji, dilbilim, eğitim bilimi, felsefe, hukuk, ilahiyat, iletişim, iktisat, işletme, psikoloji, sosyoloji, siyaset bilimi, tarih gibi ilk dönemlerde felsefe içinde yer alan, ancak aydınlanma çağıyla birlikte her biri felsefeden ayrılarak özerklik kazanan ve sosyal gerçekliğin değişik boyutları ile ilgilenen disiplinlerden her biri.

« Sözlük İndeksine Dön