Bir toplumdaki değişimin bir nesnel ölçüte göre ölçülebilen yönlerini ifade eden rakamsal değerler veya oranlar. Ekonomik büyüme, suç, enflasyon, işsizlik, okuma yazma oranları; kadın ve erkeklere göre ortalama ömür; kişi başına düşen gelir, gazete, kitap, cep telefonu, bilgisayar, internet, televizyon, yatak, doktor sayısı gibi zaman içinde değişme miktarı veya oranı ölçülebilen gelişmişlik veya azgelişmişlik göstergeleri.