Emeklilik fonları, sigorta, güvencesi yasası, işsizlik sigortası gibi bireylerin yoksulluğa düşmelerini ya da yaşlandıklarında aç kalmalarını önleyici koruyucu tedbirler. bkz. sosyal sigorta.

« Sözlük İndeksine Dön