Üretim araçlarının mülkiyetinin devlete ait olması, üretim ve bölüşümün toplum adına merkezi bir örgütlenmeyle devlet tarafından planlanması, özel teşebbüs ve mülkiyet hakkının olmadığı yahut çok sınırlı tutulduğu toplumsal düzen. Söz konusu ilkeleri eksen alan yönetim tarzına da sosyalist yönetim denir. bkz. sosyal demokrasi, demokrasi, kapitalizm.