Doğrudan algıya konu olmayan; nesnelerin özelliklerinin nesnelerden ayrı düşünülmesiyle elde edilen; düşünce ürünü olan; elle tutulup gözle görülebilir durumda olmayan, duyumsanamayan. bkz. somut, müşahhas.

Eşanlamlılar:
mücerrret
« Sözlük İndeksine Dön