İstenen şey. Piyasadaki muhtemel fiyatlardan tüketicilerin bir mal veya hizmetten almayı arzuladıkları miktar. Alımgücü ile desteklenmiş satınalma isteği. Talebin, malın fiyatıyla ters, gelir düzeyiyle ise doğru orantılı olduğu kabul edilir. Bir malın çeşitli fiyat düzeylerine karşılık gelen talep miktarını ifade eden fiyat-miktar bileşenlerinin koordinat düzleminde gösterilmesi ve ortaya çıkan noktaların birleştirilmesiyle oluşan negatif eğimli eğriye talep eğrisi; talep edilen miktarın fiyatlardaki değişiklikler karşısında gösterdiği duyarlılığa talebin fiyat esnekliği; gelirdeki değişiklikler karşısında talep miktarının gösterdiği duyarlılığa da talebin gelir esnekliği denir. bkz. arz talep kanunu, arz.

Eşanlamlılar:
istem
« Sözlük İndeksine Dön