Dış ticarete konu mallardan alınan vergi. Malın ithali aşamasında gümrükten geçerken alınan ve malın yurtiçi fiyatına yansıtılan vergi. Tarife, öteden beri ithalatın kısıtlanması ve devlete gelir sağlama amacıyla kullanılan bir ticaret politikası aracıdır. Tarihsel olarak tarifeler ihracata da uygulanmıştır. Tarifelerin malların fiyatını yükselterek tüketiciyi zarara uğratmak gibi doğrudan etkilerinin yanısıra, iç piyasada rekabeti önleyerek verimliliği ve kaliteyi düşürmek, mal çeşitlendirmesini ve yenilik yapma arayışını sekteye uğratmak gibi dolaylı zararları da söz konusudur. Tüketilebilir mal ve hizmet miktarının sınırlanması, dolayısıyla fiyatın yükselmesi ve kalite ve verimliliğin olumsuz etkilenmesi açısından kota ile benzer özellikler gösteren tarifenin kotadan en önemli farkı, artan fiyatın tarifede ithalat vergi geliri olarak devlete giderken, kotada kota rantı olarak ya ithalat lisansı olan firmalara ya da (gönüllü ihracat kısıtlaması durumunda) ihracatçı ülkeye gitmesidir.