1. Bir borcun ödenmesi. 2. Nakte çevirme; alacak, yatırım ve stokların elden çıkarılması. 3. Bir işletmenin iflası, kapatılması veya bir tüzel kişiliğin sona ermesi durumunda varlıklarının satılması, hesaplarının kesilmesi ve borçlarının ödenmesi.

Eşanlamlılar:
likidasyon
« Sözlük İndeksine Dön