1. Bir ticari ilişkide borç için, alacaklıya, borcun ödenmemesi durumunda paraya çevrilerek borca mahsup edilmek üzere verilen kıymetli varlık. Para cinsinden verilen teminata nakdi teminat; mal veya eşya cinsinden verilen teminata ayni teminat; borca karşılık gayrimenkulün teminat gösterilmesine ipotek; resmi veya özel kuruluşlara verilen ve gerektiğinde herhangi bir şarta bağlı olmaksızın, tutarı verilen banka tarafından anında nakde çevrilebilme garantisi taşıyan mektuplara teminat mektubu; firmaların kullandıkları krediye karşılık bankalarda açtıkları hesaplarda bulundurdukları müşteri çek veya senetlerine de teminat senedi denir. 2. Bir borcun borçlu tarafından öden(e)memesi durumunda, üçüncü bir şahıs tarafından ödeneceğinin alacaklıya garanti edilmesi.

Eşanlamlılar:
güvence, garanti, kefalet
« Sözlük İndeksine Dön