Bir ulusa özgü olan, bir ulusun büyük çoğunluğu tarafından kabul gören, benimsenen maddi ve manevi değerler ve inançları niteleyen sıfat. bkz. yerel, global.

Eşanlamlılar:
milli
« Sözlük İndeksine Dön