Uluslararası ticaretin serbestçe işlemesini sağlamak için gerekli konvertibilite koşullarını gerçekleştirmek ve kambiyo kısıtlamalarını kaldırmak; dış ödeme güçlüğü içine düşen ülkelere finansal destek sağlamak; uluslararası parasal ilişkiler ve diğer konularda danışmanlık hizmetleri vermek ve parasal-mali işbirliğine yardımcı olmak gibi işlevleri yerine getirerek kapitalist dünya sisteminde zaman zaman meydana gelen tıkanıklıkları gidermek ve sistemin istikrarlı bir şekilde yürümesini temin etmek için, II. Dünya Savaşı sonlarında yapılan Bretton Wood Konferansı sonucunda, 1945’de imzalanan uluslararası anlaşmayla kurulmuş olan mali kuruluş.

Eşanlamlılar:
IMF
« Sözlük İndeksine Dön