1. Devlet ya da devletin yetkili kıldığı resmi otoriteler tarafından gerçek veya tüzel kişilerden yasalar çerçevesinde, hukuksal yaptırım kullanılarak muayyen ve anlık bir karşılık vaadetmeden alınan para. 2. Yönetim tarafından kamu hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla doğrudan veya dolaylı olarak alınan para. Bu çerçevede, gelir ve servet gibi bir vergi matrahı üzerinden belirli oranda yapılan kesintiye doğrudan vergi; bir malın fiyatına eklenerek alınan vergiye dolaylı vergi denir.

« Sözlük İndeksine Dön