1. Devletin temel üç erkinden biri olarak, belirli bir hukuk sistemi çerçevesinde, yasama organının yaptığı kanunları somut durumlara uygulamak, anlaşmazlıkları çözmek, böylece adaleti sağlamak amacıyla, bağlayıcı ve yaptırım gücüne sahip karar üreten sistemi. bkz. yasama, yürütme, hukuk.