1960 ortalarında ilk defa tartışılmaya başlanan ve 1969-1975 yılları arasında Doğu-Batı yarışının daha az acil ve daha az önemli olduğunu kabul eden, karşılıklı menfaat ilişkilerinin mümkünlüğünü tanıyan ve süper güçler arasındaki düşmanca ilişkiyi yeniden düzenleyen ABD Başkanı R. Nixon’ın Sovyetler Birliği’ne karşı benimsediği politik strateji.

Eşanlamlılar:
detant
« Sözlük İndeksine Dön