Ömer Demir
Yeni Türkiye, 41, 770-774
Yayın yılı: 1996

Özet

Kriz, içinde bulunduğumuz dönemde, günlük dilde en çok kullanılan kelimelerden biri oldu: Bazen bir tespit, bazen bir şikayet bazen de bir bahane olarak. Yaşanan bu büyük ekonomik kriz, yarattığı acıların yanısıra bize iktisadi zihniyetimizin üzerinde yeniden düşünme imkanı da vermektedir. Bu yazı, iktisadi krizin zihniyet arkaplanı üzerine bir sesli (yazılı) düşünme denemesidir.

Anahtar Kelimeler