Anatolian Tigers or Islamic Capital: Prospects and Challenges

Makale
Ömer Demir, Mustafa Acar, Metin Toprak
Middle Eastern Studies Vol. 40, No. 6 (Nov., 2004), pp. 166-188
Publication year: 2004

Özgürlük, Ekonomik Gelişme ve Küreselleşme

Makale
Demir, Ömer; Toprak, Metin
Liberal Düşünce, 7(25-26), 115-141
Publication year: 2002

Siyasete Yön Veren Rasyonel Cahil Seçmenler

Makale
Ömer Demir
Kamu Tercihi ve Anayasal İktisat Dergisi, 1(1), 115-123. 2001
Publication year: 2001

Üniversitelerde Metodoloji Öğretimi

Makale
Ömer Demir
İktisat Dergisi, 384, 47-50
Publication year: 1999

Sosyal Bilimcilerin Sosyal Kimlik Sorunları

Makale
Ömer Demir
Ekopol
Publication year: 1999

Bilgi Toplumunda İktisat: Bilgi Ekonomisi ve Bilgi İktisadı

Makale
Ömer Demir
Yeni Türkiye
Publication year: 1998

Ahlaki Beşeri Sermaye

Makale
Ömer Demir
Yeni Türkiye
Publication year: 1998

İktisat ve Yöntem

Makale
Ömer Demir
İktisat Dergisi
Publication year: 1997

Normative Methodology of Positive Economics

Makale
Ömer Demir
METU Development Studies
Publication year: 1996

Joseph A. Schumpeter: Hayatı, Eserler ve Katkıları

Makale
Ömer Demir
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi
Publication year: 1996

İktisadi Krizin Zihniyet Arkaplanı

Makale
Ömer Demir
Yeni Türkiye, 41, 770-774
Publication year: 1996

Gelenekselden Moderne Paradigmal Bir Geçiş: Rönesans Dönüşümü

Makale
Ömer Demir
9 Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, ss. 219-235
Publication year: 1996

Değişik Bir Mal Değişik Bir Piyasa: Haber ve Haber Piyasası

Makale
Ömer Demir
9 Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi
Publication year: 1996

Kalkınma ve Demokrasi

Makale
Ömer Demir
Türkiye Günlüğü
Publication year: 1993

Normatif-Pozitif Ayrımının Sosyal İşlevi ve Pozitif İktisat

Makale
Ömer Demir
Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Publication year: 1992