Ömer Demir
İktisat Dergisi
Yayın yılı: 1997

Özet

Bugün dünya üniversitelerinin sosyal bilimlere ilişkin lisans programlarının çoğunda birer metodoloji dersi vardır. Ülkemizdeki lisans programlarının çoğunda yer alan bu dersin içeriği genellikle iki şekilde doldurulmaktadır. Birincisi, metodoloji dersinde, daha çok bilimsel araştırma yöntemleri anlatılır. Bilimsel bilginin aşamaları, veri toplama ve değerlendirme yöntemleri kaynak kul-lanma ve gösterme usulleri ele alınır ve incelenir. Burada amaç, öğrencinin daha iyi bir bilim adamı olabilmesi için yerleşik bilim normlarını içselleştirmesini sağlamaktır. İkincisi, araştırma yöntemleri veya metodoloji adı altında çağdaş bilim felsefesinin sınırları çerçevesinde ve sunduğu imkanlar kullanılarak bilimsel yöntem konusundaki tartışmalar öğrencilere aktarılır. Buradaki amaç ise bilimin niteliği üzerinde öğrencinin düşünmesine zemin hazırlamak ve mümkünse bunu gerçekleştirmektir. Bu ikinci yol bilimi mutlak meşruluk kaynağı olarak görenler için çok güvenli bir yöntem değildir. Çünkü bilimin niteliği üzerine düşünmeye başlayan öğrencilerin bir kısmı, bilimsel bilgilerin sorgulanabileceğini de öğrenerek bilime olan mutlak güvenlerini yitirmektedirler. Bilime olan güvenin yitirilmesi, üniversite öğreniminde çok istenen bir sonuç değildir.