Ömer Demir
DEMİR, ÖMER; Yayın Yeri:Vadi Yayınları: Ankara,
Yayın yılı: 1996

Özet

Stratejik Bir Bilgi Alanı Olarak İktisat Metodolojisi
Normatif – Pozitif Ayrımının Sosyal İşlevi ve Pozitif İktisat
Feminizm ve İktisat
İktisadi Bir Mal Olarak Haber ve Haber Piyasası: Metodolojik Bir Yaklaşım
Gelenekten Moderne Paradigmal Bir Geçiş:Rönesans Dönüşümü
Ahmet Kara; Neoklasik İktisatta Pozitivist Metodoloji: Eleştirel Bir Yaklaşım