Demir, Ö, Toprak, M., Yıldız, S., Demir, Z., Bakan Kalaycıoğlu, D., Güç, A., Uğur, Z., Eyerci, C., Toprak, A., Yıldız, Ö., Çelikkaya, R.
Yayın yılı: 2020

Dünya Sağlık Örgütü’nün Covid-19 olarak isimlendirdiği ve dünya genelinde dönemsel izolasyon uygulamalarına neden olan pandemi günlük yaşam pratiklerini derinden etkilemiştir. Fiziksel temas ve yakın etkileşim gerektiren birçok faaliyetin izolasyon dönemlerinde salgının yayılma hızını kontrol altına alabilmek amacıyla uzaktan yürütülmesi gerekmiştir. Bu faaliyetlerin önde gelenlerinden biri hiç şüphesiz ki eğitim-öğretimdir. Covid-19 virüsünün ülkemizde ilk görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden itibaren tüm eğitim-öğretim kademelerinde uzaktan eğitime hızlı bir geçiş yapılmıştır. Bu araştırma, izolasyon döneminin yükseköğretim faaliyetlerinin yürümesinde başat rolü olan akademisyenler üzerinde ne tür etkilere yol açtığı sorusuna cevap aramak amacıyla tasarlanmıştır.