1. İçiçe geçmiş üretim ve tüketim faaliyetleri 2. Belirli bir coğrafi alanda yaşayan insanların ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanılan fiziksel ve sosyal kaynaklar ile iktisadi hayatın organizasyonunu sağlayan üretici, tüketici ve düzenleyici tüm birimlerin toplamından oluşan bütün. bkz. ekonomi bilimi, kayıtdışı ekonomi, yasadışı ekonomi, ev içi ekonomi, ulusal ekonomi.

« Sözlük İndeksine Dön